Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

DT

SOS-kod: | Skriv ut
Allmän info
Indikation:

Protokoll för utredning av misstänkt colonpatologi, främst hos patienter där coloskopi ej kunnat utföras/fullföljas.

Colon blåses upp med CO2 med hjälp av en särskild pump varefter buken undersöks utan och med i.v. kontrast.

 

OBS! Då ballongpip blåses upp i rectum skall rectalstatus (recto-/proctoskopi eller rektalpalpation) vara angivet i remissen. Uppgift om avbruten coloskopi som passerat rectum godtas som ersättning för rectalstatus. Saknas dessa uppgifter skall remissen returneras.

Förberedelse:
  • Standardmässigt förberedelser enligt "DT Colon Gastrografin"
  • Vid allergi mot Gastrografin el annat jodkontrastmedel skall ordinationen av radiolog ändras till "DT Colon E-Z-CAT"

 

  • Längd, vikt och kreatinin
  • Beräkna GFR
  • Rosa PVK eller godkänt alternativ
  • Anamnes avseende kontrastmedelsallergi

 

 

 

För detaljerad info om förberedelser se

"Patientinstruktioner inför CT-colografiundersökning"

I korthet:

Två dagar före undersökningsdagen:

-  Fiberfattig kost

- "Fecal tagging" med peroral kontrast (Gastrografin el E-Z-CAT)

Dagen före undersökningen:

-  Fiberfattig kost och näringsdryck

- "Fecal tagging" med peroral kontrast (Gastrografin el E-Z-CAT)

-  Laxering med MOVPREP

Undersökningsdagen:

-  Ingen fast föda före undersökning

- "Fecal tagging" med peroral kontrast (Gastrografin el E-Z-CAT)

-  Klysma TOILAX 1-2 timmar innan undersökning

 

OBS! Patienter med diabetes, hjärtsvikt eller njursvikt skall diskutera förberedelserna med sin läkare

 

Utrustning Siemens Sensation 16, Toshiba Aquilion One 
Dokument:  

Undersökning
Philips
Siemens
Toshiba
GE
Bildmaterial till Pacs
Rekonstruktion:  

Uppdateringshistorik
Ingen historik
Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus
Författad av: Mats Nilsson 2016-04-04
Uppdaterad av: Karin Mauritzson 2020-10-01

Metodansvarig

Länkar