Logo Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Start /

  Välkommen

  Välkommen till vår nya metodbok! Har ni frågor kan ni skicka ett mail till den ansvariga för metodboken.

  Nyheter

  Uppdatering i text om utrustning och strålskydd

  I de metodbeskrivningar som innehåller delen Funktions-, säkerhets- och prestandakontroll samt kontroll av strålskydd" (främst de ackrediterade undersökningarna) har hänvisning till författningar gällande utrustning och strålskydd uppdaterats.

  Metodansvariga i ackrediterade metoder har justerats utifrån de uppgifter som enhetscheferna har lämnat.

  /Anita Brinck

  2022-02-25

  Administrativa nyheter i Tilda

  Vi, Eva Hettinger och Anita Brinck är systemadministratörer och har således ytterligare befogenheter i Tilda än de som är administratörer. Vi siktar på att ha en tät kontakt med Interactit så kontakta någon av oss om det uppstår återkommande problem i Tilda. Efter dagens möte med Interactit framkom:

  • Diskussion om hur vi på bästa sätt kan spåra ändringar i Tilda. Under ”senast uppdaterade” kan
  vi se vem som gjort ändringar och när men inte vad som ändrats. Företaget ska försöka
  utveckla ett bra sätt att tydliggöra ändringar för användaren.
  • Inom snar framtid kommer Interactit att möjliggöra att tabeller ska kunna kopieras på enkelt
  sätt mellan metoder/utrustningar utan att behöva använda sig av källkoder.
  • Bilder ska fortsatt finnas i ”kataloger” innan de förs in i metoden, problem med bilder som
  försvinner kan bero på att specialtecken har använts vid uppladdning. Vi ska försöka undvika
  dessa tecken. Problem med fel format är i stort sett löst.
  • Interactit ska lägga till en meddelandefunktion där vi snabbt kan skicka iväg ett meddelande till
  ansvarig för metodsidan.
  • De ska också kolla på layouten på Tilda och se om de kan bredda kolumnen så man slipper att
  behöva använda listen för att få upp all text.
  • Problemet med att inte all text syns och att listen blir otillgänglig ska felanmälas till oss för
  vidare hantering.
  • Problemet med olika typsnitt/storlek i text är ett pågående arbete och inget som vi kan gör
  något åt i nuläget. Vi kan skriva om texten men då ska vi sätta markören ovanför aktuell text
  för att undvika samma problem.


  /Eva Hettinger

  2022-02-23

  Barndokument - CVK-kontroll och passage-malrotation

  Det finns två nya dokument gällande CVK-kontroll på barn.
  Dels ett för kontroll på vårdavdelning som finns under Konventionell röntgen - Thorax barn.
  Dels ett för kontroll i genomlysning som finns under Genomlysning - BoF Barn.

  Det finns ett nytt dokument gällande Passage med malrotationsfrågeställning som också finns under Genomlysning - BoF Barn.

  Dokumenten gäller för BoF.

  /Anita Brinck

  2021-09-16

  Nya metodansvarig läkare

  Christer Tung har tagit över ansvaret som metodansvarig läkare för lungröntgen efter Catharina Adlercreutz.

  Susanna Holst har gått in som metodansvarig för DT-urografi (tillsammans med Tobias och Fredrik) och för Urinvägsöversikt och Urografi (efter Mattias Kristiansson).

  Daisy Lee har gått in som metodansvarig för Tunntarm efter Katherina Håkansson.

  /Anita Brinck

  2021-09-15

  Metodansvariga

  Det finns nu möjlighet att skriva in två metodansvariga läkare, två metodansvariga sjuksköterskor/undersköterskor i metoderna.
  Det finns dessutom möjlighet att skriva in en godkännare för metod, t ex då metoden har utarbetats av ST-läkare och sektionschef har godkänt metoden.

  /Anita Brinck

  2021-06-04