Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Start

Välkommen

Välkommen till vår nya metodbok! Har ni frågor kan ni skicka ett mail till den ansvariga för metodboken.

Nyheter

2019-09-19

Administratörsbehörighet

Administratörsbehörigheter och inloggningsuppgifter för metodboken till medarbetare som är apparats-, modalitets eller organansvariga erhålls av Anita Brink, Anita.Brinck@skane.se

/Roger Siemund


2019-04-02

Nya metoder

Nu publiceras nya metoder i huvudrubriken Odontologi och Konventionell uro/gastro Lund.
När det gäller ackreditering så är det panoramaundersökning, tunntarm, urinvägsöversikt och urografi som har flyttats från I-disk till Tilda.
Icke ackrediterade undersökningar är tunntarm, buköversikt transittid, extraorala och intraorala bilder.

/Anita Brinck


2019-02-08

Ultraljud Malmö

Ultraljuds-PM angående punktioner och drän är nu publicerat för Malmö som test.

/Anita Brinck


2018-03-23

Sammanslagning till en konventionell huvudrubrik

Den 9 april kommer de konventionella metoderna dvs skelett och thorax att läggas under en gemensam rubrik - "konventionell röntgen". Under den rubriken får man sedan välja rätt område.

/Anita Brinck


2016-10-03

Start av den nya DT metodboken

Den nya DT metodboken kommer att användas fr o m 5/10 2016.
Klicka på "DT" i översta raden för att komma till den.

/Roger Siemund


Alla nyheter


Systemansvarig

Länkar