Hjälp
Logo Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Start /

  Välkommen

  Välkommen till vår nya metodbok! Har ni frågor kan ni skicka ett mail till den ansvariga för metodboken.

  Nyheter

  Uppdatering av undersökningsrum och metodansvariga

  I de ackrediterade metoderna anges vilka undersökningsrum undersökningarna utförs på. Detta är nu uppdaterat.

  Uppgifter om metodansvariga för ackrediterade metoder är uppdaterat. För vissa metoder finns fler metodansvariga än vad som är möjligt att fylla i i sidhuvudet. Samtliga metodansvariga anges då i slutet av metoden.
  I de allmänna metoderna för ackrediterade DT och MR är tillagt samtliga metodansvariga för dessa metoder. /Anita

  /Anita Brinck

  2023-08-17

  Uppdatering i text om utrustning och strålskydd

  I de metodbeskrivningar som innehåller delen Funktions-, säkerhets- och prestandakontroll samt kontroll av strålskydd" (främst de ackrediterade undersökningarna) har hänvisning till författningar gällande utrustning och strålskydd uppdaterats.

  Metodansvariga i ackrediterade metoder har justerats utifrån de uppgifter som enhetscheferna har lämnat.

  /Anita Brinck

  2022-02-25

  Administrativa nyheter i Tilda

  Vi, Eva Hettinger och Anita Brinck är systemadministratörer och har således ytterligare befogenheter i Tilda än de som är administratörer. Vi siktar på att ha en tät kontakt med Interactit så kontakta någon av oss om det uppstår återkommande problem i Tilda. Efter dagens möte med Interactit framkom:

  • Diskussion om hur vi på bästa sätt kan spåra ändringar i Tilda. Under ”senast uppdaterade” kan
  vi se vem som gjort ändringar och när men inte vad som ändrats. Företaget ska försöka
  utveckla ett bra sätt att tydliggöra ändringar för användaren.
  • Inom snar framtid kommer Interactit att möjliggöra att tabeller ska kunna kopieras på enkelt
  sätt mellan metoder/utrustningar utan att behöva använda sig av källkoder.
  • Bilder ska fortsatt finnas i ”kataloger” innan de förs in i metoden, problem med bilder som
  försvinner kan bero på att specialtecken har använts vid uppladdning. Vi ska försöka undvika
  dessa tecken. Problem med fel format är i stort sett löst.
  • Interactit ska lägga till en meddelandefunktion där vi snabbt kan skicka iväg ett meddelande till
  ansvarig för metodsidan.
  • De ska också kolla på layouten på Tilda och se om de kan bredda kolumnen så man slipper att
  behöva använda listen för att få upp all text.
  • Problemet med att inte all text syns och att listen blir otillgänglig ska felanmälas till oss för
  vidare hantering.
  • Problemet med olika typsnitt/storlek i text är ett pågående arbete och inget som vi kan gör
  något åt i nuläget. Vi kan skriva om texten men då ska vi sätta markören ovanför aktuell text
  för att undvika samma problem.


  /Eva Hettinger

  2022-02-23

  Barndokument - CVK-kontroll och passage-malrotation

  Det finns två nya dokument gällande CVK-kontroll på barn.
  Dels ett för kontroll på vårdavdelning som finns under Konventionell röntgen - Thorax barn.
  Dels ett för kontroll i genomlysning som finns under Genomlysning - BoF Barn.

  Det finns ett nytt dokument gällande Passage med malrotationsfrågeställning som också finns under Genomlysning - BoF Barn.

  Dokumenten gäller för BoF.

  /Anita Brinck

  2021-09-16

  Nya metodansvarig läkare

  Christer Tung har tagit över ansvaret som metodansvarig läkare för lungröntgen efter Catharina Adlercreutz.

  Susanna Holst har gått in som metodansvarig för DT-urografi (tillsammans med Tobias och Fredrik) och för Urinvägsöversikt och Urografi (efter Mattias Kristiansson).

  Daisy Lee har gått in som metodansvarig för Tunntarm efter Katherina Håkansson.

  /Anita Brinck

  2021-09-15