Logo Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Start / Genomlysning /

Nyheter

Diafragmarörlighet

Undersökningskoden för diafragmarörlighet har ändrats i metoden från 32500 till 32028

/Anita Brinck

2023-06-01

Barn - sondnedläggning, invagination och akut tunntarmspassage

Nya gemensamma barnmetoder för BoF gällande reponering av invagination, sondnedläggning och akut tunntarmspassage har publicerats.
Därmed har de tidigare Malmömetoderna avpublicerats.
Godkänt av Marie Wiklund.

/Anita Brinck

2023-03-05

Barn - colon och esofagus

Nya gemensamma barngenomlysningsmetoder gällande colon och esofagus är publicerade under underrubrik BoF Barn. Dessa metoder är godkända av Marie Wiklund.

/Anita Brinck

2023-02-09

Ventrikel och tunntarmspassage - barn

Gemensam BoF-metod för ventrikel och tunntarmspassage för barn finns nu i Tilda under Genomlysning - BoF Barn. Metoden är godkänd av Marie Wiklund.

/Anita Brinck

2022-12-06

Gastrojejunostomi - byte - Malmö

Ny genomlysningsmetod har lagts upp för Malmö gällande:
- Gastrojejunostomi - byte av kateter över ledare
Ansvarig för metoden är Daisy Lee.
Metoden är godkänd av Olle Ekberg.

/Anita Brinck

2022-01-12