Logo Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Start / MR /
Förvald maskin  | 

Nyheter

Head/neck

Nya och reviderade protokoll finns under Head/neck. Paragangliom ansikte/skallbas och hals samt protokoll för kärlmissbildning har tillkommit medan andra har mindre justeringar, namnbyten eller slagits ihop. Margareta Nilsson ansvarig läkare för dessa protokoll.

/Håkan Månsson

2023-05-10

Endovaskulära protokoll

Endovaskulär protokollgrupp har upphört.
Kvarstående protokoll sorteras in under respektive organ grupp.
Leena Lehti ansvarig läkare
MVH

/Piotr Kijewski

2023-02-14

Justeringar i MR hjärna

Nya protokoll:
Hjärna DAI/CAA U
MS Utredning hjärna U+K, således finns också MS utredning hjärna och medulla U+K, tidigare protokollet MS Utredning.

Bytat namn:
Sinustrombos U samt U+K har ändrat namn till Hjärnans vener U samt U+K och flyttats till fliken hjärna.
Hjärna dissektion/vaskulit samt Halskärl dissektion/vaskulit har flyttats till fliken hjärna.
Hjärna stroke microangiopati har ändrat namn till hjärna stroke CAA U.
MR hypofys har blivit MR sella.
MR tumörkontroll med perfusion har blivit MR tumörkontroll K.(Claes Håkansson)/Håkan Månsson

2022-06-09

Nytt neuroprotokoll MR Hjärna DAI/CAA

Ett nytt protokoll under MR Hjärna finns nu inlagt:

MR Hjärna DAI/CAA (CAA-Cerebral amyloidangiopati).
Kommer att användas vid trauma,DAI eller utredning av lobär blödning när cerebral småkärlssjuka vid cerebral amyloidangiopati (CAA) misstänks.
CAA kan orsaka spontan intracerebral blödning.
Protokollet har samma sekvenser som Hjärna U men med SWI inlagd som standard.

Det kommer också att justeras namn på en del av protokollen i MR hjärna, för att mer efterlikna de som finns på DT. Något protokoll flyttas från Hjärna/Hals MRA till Hjärna.

/Håkan Månsson

2022-05-18

Protokollparametrar Prostata U

Det ligger en länk till parametrar under övrigt prostata u

Johan Olsrod / Piotr

/Piotr Kijewski

2020-06-17