Logo Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Start / DT /
Förvald maskin  | 

Nyheter

Intravenös kontrast på barn

Nytt dokument gällande intravenös kontrast vid DT undersökningar barn t.o.m. 16 år. Dokumentet gäller BoF dvs. Malmö, Lund/Eslöv samt Trelleborg. Se länk under DT - barn.

/Eva Hettinger

2023-01-23

DT TRAUMA

Vid Trauma Thorax-Buk och Buk,ska boxen dras ner och inkludera 1/3 av låret.

/Elisabeth Andersson

2021-05-06

Nytt DT-protokoll "DT Bäcken Spiralrest"

Det finns ett nytt protokoll under "Gastro/Uro". Protkollet skall användas då frågeställningen är om det finns kvar ett restfragment efter spiral i uterus.

/Tobias Fält

2021-04-29

Malmö: Bukaorta U+K med artriell kateter

Uppdaterat protokoll
Förtydligande ang koppling mellan injector och artär kateter.
Uppdaterat kontrast protokoll anpassat till Centargo

/Elisabeth Andersson

2021-02-12

Tillfällig rutin peroral kontrast under Covid-19

Under den tid vi behöver ta hänsyn till Covid-19 gäller tillfällig rutin för ordination av peroral kontrast inför DT-undersökningar.
För att minimera antalet patienter som befinner sig i våra väntrum skall endast en mindre andel av patienterna ordineras peroral kontrast. Information om de nya rutinerna finns i ett dokument som hittas på vår hemvist samt bland länkarna till höger under "Gastro/Uro"

/Tobias Fält

2020-04-21