Logo Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Start / Konventionell röntgen /

Nyheter

Lungröntgen vuxna

Kompletterat metoden med information om hantering av tomosyntesundersökningar vid SVF lungcancer. Ändringen är markerad med fetstil.

/Anita Brinck

2023-06-01

Buköversikt EVAR

Metoden Buköversikt EVAR har förtydligats att den gäller Aorta Stent kontroll. Undersökningskoden är ändrad från 46006 till 46071.

/Anita Brinck

2023-05-22

Urinvägsöversikt

Metodbeskrivningen för urinvägsöversikt är nu BoF-gemensam. Den gemensamma metoden är beslutad av Susanna Holst och utgår från de befintliga metoderna från Malmö och Lund.
Metodbeskrivningen finns under konventionell röntgen - Uro/gastro.

Metoden avackrediterades i början av 2023.

/Anita Brinck

2023-05-22

Neometoder konventionellt

Samtliga konventionella neometoder är nu BoF-gemensamma.

Eventuella tidigare Lund- respektive Malmömetoder är bortplockade.

Godkänt av Marie Wiklund

/Anita Brinck

2023-03-08

Tunntarmspassage neo på vårdavdelning

Ny gemensam BoF-metod för tunntarmspassage neonatalbarn på vårdavdelning har publicerats.
Därmed har den tidigare Malmömetoden avpublicerats.
Godkänt av Marie Wiklund.

/Anita Brinck

2023-03-05