Hjälp
Logo Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Start / Konventionell röntgen /

Nyheter

Urinvägsöversikt

I metoden urinvägsöversikt är det gjort tillägg med förberedelser./Kaori/Anita

/Anita Brinck

2024-06-05

Konventionellt skelett

Vid metodmöte för konventionellt skelett har följande ändringar i metoderna gjorts. Ändringar är markerade med fetstil (text kan även vara fetmarkerad sedan tidigare för att markera extra viktig text).

- Bröst-/ländrygg - då det finns önskemål om att få stående bilder och det är tveksamt om det går att genomföra ska radiolog kontaktas. Text om detta är tillfört.
- Fot - frontalbild - gradtalet 10 grader är markerat med fetstil.
- Handled - vridningar - tillägg är gjort med angivande av gradtal för vridningar - 20 grader.
- Underarm - förtydligande med fetstil är gjort gällande kriterier vid frontalprojektion samt i text gällande förutsättningar då man röntgar vridningar postoperativt.

Hängningsmallen för konventionellt skelett ("bildgubben") finns inlagd som länk under konventionella metoder.

/Anita Brinck

2024-04-09

Rubriker - konventionell röntgen

Rubrikerna under konventionell röntgen har sorterats om./Med vänliga hälsningar Anita Brinck

/Anita Brinck

2024-01-11

Lungröntgen vuxna

Kompletterat metoden med information om hantering av tomosyntesundersökningar vid SVF lungcancer. Ändringen är markerad med fetstil.

/Anita Brinck

2023-06-01

Buköversikt EVAR

Metoden Buköversikt EVAR har förtydligats att den gäller Aorta Stent kontroll. Undersökningskoden är ändrad från 46006 till 46071.

/Anita Brinck

2023-05-22