Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

DT

Thorax med punktion

SOS-kod: 83050 | Skriv ut
Ansvarig metodsida: Hanna Markstad
Metodansvarig röntgensjuksköterska/BMA: Ann-Charlotte Ragnar
Metodansvarig röntgensjuksköterska/BMA: Edit HabramTuri
Allmän info
Indikation: Protokoll för punktion av thorax/lungförändring.
Förberedelse:

Fasta 4 timmar

Patienten skall komma i säng

Blödningsstatus (PK, APT-TID, Tromb), se PM:

http://dokumentportal.i.skane.se/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=RS03-00000036137

• Spirometri (Lungklinikens patienter alltid ok, för övriga dokumeterar bokningen

Cytologi/Patologiremiss

Premedicinering på avdelning

• Rosa venflon

Ej blodförtunnande medel (Waran, Plavix, Trombyl etc.)

Lungröntgenremiss

BMI > 30 = Använd XL-protokoll

Utrustning:  Philips iCT, Siemens Flash (Lund), Toshiba
Dokument:  

Undersökning
Philips
Siemens
Toshiba
GE
Bildmaterial till Pacs
Rekonstruktion:  

Uppdateringshistorik
Ingen historik
Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus
Författad av: Hanna Markstad 2016-03-31
Uppdaterad av: Edit HabramTuri 2020-09-09

Metodansvarig

Länkar