Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

DT

Tunntarm K, utan sond

Ackrediteringsmärke
SOS-kod: 88081 | Skriv ut
Ansvarig metodsida: Tobias Fält
Metodansvarig läkare: Fredrik Holmqvist
Metodansvarig röntgensjuksköterska/BMA: Ann-Charlotte Ragnar
Allmän info
Indikation:

Protokoll där tunntarmen fylls ut med neutral kontrast Lund  (Movprep) Malmö som patienten dricker.

K-serie över hela buken (i något tidigare kontrastfas än vid "Buk K" för optimal uppladdning av tarmväggen) 

 

Används för utredning av tunntarmspatologi hos patienter >50 år samt hos patienter som ej kan genomgå MR tunntarm. 

Om frågeställningen är tunntarmstumör alt. förändringar endast i jejunum, välj "DT Tunntarm sond".

 

Förberedelse:
  • Ev laxering enligt ordination
  • Endast klara drycker från kl 24.00
  • Neutral per oral kontrast, se "Övrigt" nedan.
  • Längd, vikt och kreatinin
  • Beräkna GFR och BMI enligt OmniVis:
    • Vid GFR < 45 kan "Lågt GFR"-protokoll användas, skall ordineras av radiolog.
  • Rosa PVK eller godkänt alternativ
  • Anamnes avseende kontrastmedelsallergi
Utrustning

Philips iCT, Siemens Flash, Siemens Somatom 16, Toshiba Aquilion One

Dokument: Flash OK, Sensation 16 OK, Aqulion One OK
Kommentar:

Finns som "Lågt GFR"-protokoll med halverad kontrastdos - kan användas vid GFR < 45.

Ordineras av radiolog (skriftligt i RIS eller muntligt till röntgensjuksköterska).

Beakta även andra riskfaktorer för njurpåverkan (t. ex diabetes, hjärtsvikt).

Patienten bör vara väl hydrerad inför och efter undersökningen.


Undersökning
Philips
Siemens
Toshiba
GE
Bildmaterial till Pacs
Rekonstruktion:  

Uppdateringshistorik
Ingen historik
Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus
Författad av: Tobias Fält 2016-05-12
Uppdaterad av: Ann-Charlotte Ragnar 2021-04-07

Metodansvarig

Länkar