Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

DT

Välkommen

Nyheter DT

2019-03-22

Ändringar Neuro

Ändringar enl. Roger o Kasim

Ny metod för Hjärnans vener barn, se Ingenuity och Flash

Inget behov finns för att rekonstruera AVA-bilder på Hjärnans artärer/Halsens och hjärnans artärer. Övriga rekonstruktioner görs som vanligt.

Hjärnans artärer barn kommer tas bort från metodbok, ersätts med halsens och hjärnans artärer som enda protokoll.

Perfusionsundersökningar behöver ej hädanefter manuellt redigeras utan skickas automatiskt till en omvandlingsstation kallad Rapid. För att göra detta möjligt är tunna snitten omdöpta till CTP i maskinerna.

Rörspänningen är på CT11 ändrad från 120 till 100 kV på DTA hjärnans och halsens artärer för att förbättra kontrasten i bilderna.

/Eva Hettinger


2019-03-22

Ändring Lungartärer flash Lund

Lungartärer körs med flash som standard på CT 1, fördelen är att vi kan minska kontrastmängd (10 ml mindre) men också minska risken för valsalvamanöver då patienterna ej behöver hålla andan.

/Eva Hettinger


2019-03-13

Ackrediterade DT

De DT-undersökningar som är ackrediterade i Lund har fått en ackrediteringsstämpel högst upp till höger om rubriken. Ackrediteringen gäller för Lund än så länge.
I DT-metoderna finns nu en allmän metodbeskrivning för ackrediterade metoder - denna allmänna del innehåller kapitel som måste finnas i en ackrediterad metod (har tidigare legat på I-disken).
I den allmänna metodbeskrivningen hänvisas till de respektive metodbladen för varje metod.
I de ackrediterade metoderna är också inlagt metodansvarig läkare och ssk.

/Anita Brinck


2019-01-24

Ändring av protokoll för DT bröstrygg / ländrygg

Från och med idag, 190124, gäller nya protokoll för DT bröstrygg och DT ländrygg. Dessa finns nu i 3 varianter med tillägg - skelett, - skelett detalj och - mjukdelar. Användningsområde/indikation är angivna i prioriteringstexterna i RIS och i metodboken (TILDA).
Syftet med ändringen är att få en bättre dosanpassning till frågeställningarna och patientgrupperna.

Protokollen med tillägg – skelett används vid frågeställning trauma för patienter upp till 50 år och vid låg misstanke på signifikant skada. För patienter > 50 år eller behov av maximal detaljupplösning används istället protokoll med tillägg - skelett detalj. Protokollen har låg stråldos.

Protokollen med tillägg – skelett detalj används vid trauma och skelettala förändringar t ex destruktioner, spondylodiskit för alla patienter > 50 år och vid behov av maximal detaljupplösning. För patienter upp till 50 år och låg misstanke på signifikant skada används istället protokoll med tillägg – skelett. Protokollen har normal stråldos.

Protokollen med tillägg – mjukdelar används för utredning av intraspinal patologi t ex diskbråck, hematom, spinal stenos, där MR inte kan utföras t ex patienter med pacemaker. Optimerat för bedömning av mjukdelar intraspinalt. Protokollen har hög stråldos.

Grundprincipen är således att man vid frågeställning trauma på patienter upp till 50 år i första hand använder protokoll med tillägg – skelett. Stråldosen på dessa protokoll är vald så att signifikant patologi kan diagnosticeras. Det är dock naturligtvis inte fel att använda protokoll med tillägg – skelett detalj på dessa patienter när man av olika skäl behöver maximal deltaljupplösning av skelettstrukturerna.

Övriga ryggprotokoll (halsrygg, skoliosprotokollen, myelografi) berörs inte av ändringen.

Med vänliga hälsningar

Roger Siemund

/Roger Siemund


2018-03-09

Ändring i RIS prioriteringstexter rygg

Prioriteringstexter för DT undersökningar av ryggen ligger nu enbart under flikarna Akut DT Neuro Rygg (utvalda) och DT Neuro Rygg (samtliga), vilket motsvarar metodboken (Tilda) där dessa protokoll finns under Neuro. Tidigare fanns enstaka av dessa protokoll även under skelettflikarna i RIS, vilket skapade förvirring. Dessa är nu borttagna.

/Roger Siemund


Alla nyheter


Metodansvarig

Länkar