Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Konventionell röntgen

Välkommen

Nyheter Konventionell röntgen

2019-05-17

Justerad handmetod

Ett tillägg är gjort i frågeställningar och projektion vid missbildning vid röntgen av barn.

/Anita Brinck


2019-05-13

Justerade metoder forts.

Följande metoder har justerats (justering i text är markerad med fetstil i metoden):
Halsrygg: tillägg med Myelomfrågeställning
Halsrygg: Tillägg med projektion för sidobild dens
Hand: Frågeställning "proteslossning" är flyttat uppdelat på IP-leder och MCP-leder
Handled: Tillägg med bildtagning vid STT-ledsartros
Ländrygg: Vid frågeställning Metastaser, destruktion och myelom är tomosyntesen förtydligad
Ländrygg: Nya bilder vid frontal och bröst-ländryggsövergång
Underarm: Nya bilder frontal och Sidobild Alternativ 1
Underarm: Förtydligande angående armens läge i Sidobild Alternativ 1 och Vridningar

/Anita Brinck


2019-05-10

Justerade metoder

Följande metoder har justerats (justering i text är markerad med fetstil i metoden):
Armbåge: Nya bilder på vridningar
Axel: Ny epålettbild
Bröstrygg: Vid myelomfrågeställning ska tomosyntesen om möjligt vara sagittal
Bröstrygg: Ny bild övergång bröst-ländrygg
Bröstrygg: Centrering vid Flygare ändrad till C7
Bäcken: Frågeställning Fraktur etc - förtydligande om att inlet-outlet endast tas vid begäran
Bäcken: Nya Judetbilder
Bäcken: Bildtagningsprocedur för inlet-outlet tillagd

/Anita Brinck


2019-04-28

Justering av metod lunröntgen, buköversikt och urografi

I metod lungröntgen vuxna har ett tillägg gjorts med frågeställning TEVAR.
I metod buköversikt reducerad har ett tillägg gjorts med frågeställningen EVAR.
I urografi har texten om att "patienten ska kasta vatten innan undersökning" tagits bort.

/Anita Brinck


2019-03-18

CBCT Metoder Malmö

Metodblad för CBCT i Malmö är nu klara och publiceras därmed idag. Dessa undersökningar är endast möjliga att utföra på skelettsektionen i Malmö under dagtid.

/Filip Jensen


Alla nyheter


Metodansvarig

Länkar