Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

Konventionell röntgen

Välkommen

Nyheter Konventionell röntgen

2019-03-18

CBCT Metoder Malmö

Metodblad för CBCT i Malmö är nu klara och publiceras därmed idag. Dessa undersökningar är endast möjliga att utföra på skelettsektionen i Malmö under dagtid.

/Filip Jensen


2019-02-22

Lungröntgen - tillägg med frågeställning "preop"

När det gäller lungröntgen med frågeställning preop thoraxop eller preop innan CABG ska frontal och sida tas. Förtydligande i metoden är gjort med tillägg med "preop".

/Anita Brinck


2019-02-21

Uppdaterade metoder - skelett

Samtliga skelettmetoder är genomtittade och följande är genomfört:
- Inga ändringar i armbåge, axel, bröstben, lårben, nyckelben, underarm, underben och överarm.
- Bröstkorg - vridningen är preciserad med gradtal
- Bröstrygg - nya koder för övergång, förtydligande i proceduren om önskemål från remittenten, röntgenbilder på övergång är tillagda
- Bäcken - förtydligande ang barn postop kontroll, i proceduren är Dunn view förtydligad, röntgenbilder tillagt på Dunn view, sacrum/coccyx
- Fot - nya röntgenbilder
- Fotled - frågeställning postoperativ kontroll är tillagd, tillägg med nya röntgenbilder
- Halsrygg - tillägg i frågeställning med ligamentär instabilitet/-skada, Whiplash
- Hand - Tillägg med nya bilder
- Handled - tillägg i frågeställning med kontroll av fraktur/osteosyntesmaterial
- Knäled - förtydligande vid HKA-procedur
- Ländrygg - nya koder för övergång, förtydligande i proceduren om önskemål från remittenten, röntgenbilder på hundbilder är tillagda, samtliga frontalbilder har förtydligats ang kompression
- Skulderblad - tillagt röntgenbilder

/Anita Brinck


2018-05-18

Justering av metoder/nya metoder

Barn:
Vi inför gemensamma metoder för konventionellt skelett även gällande barn i metodboken (”Tilda”). Detta är gemensamt för Malmö och Lund/Eslöv och berör samtliga enheter som utför de aktuella undersökningarna.

Vissa metoder utförs lika för vuxna och barn. Dessa metoder är: Armbåge, fot, fotled, hand, handled, knäled, lårben, skulderblad, underarm och överarm.

Några metoder har specifika instruktioner gällande barn. Detta framgår av metoderna i Tilda. Dessa metoder är: Axel, bäcken/höftled, nyckelben och underben.

I nyckelbensmetoden har förändringen markerats med "fetstil". Denna tas bort om en vecka.

De gamla metodbladen i Malmö gällande barn och ovan nämnda metoder kommer att plockas bort senast 2018-05-25.

Ryggskelett:
Vi inför gemensamma metoder för konventionellt skelett gällande bröstrygg, halsrygg och ländrygg. Dessa metoder har sedan tidigare varit ackrediterade i Lund/Eslöv och blir det således nu även i Malmö.

Starten för de ”nya” gemensamma metodbeskrivningarna sker 2018-05-18.

De gamla metodbladen i Malmö gällande ovan nämnda metoder kommer att plockas bort senast 2018-05-25.

Nya gemensamma skelettmetoder:
Vi inför nya metoder i ackrediteringen. Det gäller: Bröstben och bröstkorg/revben. Ackrediteringen gäller Lund/Eslöv och Malmö.

Om det saknas frågeställningar/bildtagning som tidigare har funnits i Malmö eller Lund så har beslutet om metodens utseende tagits i metodgruppen.

Starten för dessa ”nya” gemensamma metodbeskrivningarna sker 2018-05-18.

/Anita Brinck


2018-05-09

Reviderad bäcken-/höftmetod

I bäcken-/höftmetoden har "Dunn view" lagts till. Den är markerad med "fet text".

/Anita Brinck


Alla nyheter


Metodansvarig

Länkar