Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus

MR

Välkommen

Nyheter MR

2019-04-30

MR nyheter

Det har ändrats en hel del bland MR protokollen tex gastro-prostata, rygg-piteprotokoll, Barn hjärnor U+K.
Kontrollera era kamerors protokoll och metodbok så det stämmer mot de utskick som gjorts.

/Håkan Månsson


2019-03-06

Ackrediterade MR

De MR-undersökningar som är ackrediterade i Lund har fått en ackrediteringsstämpel högst upp till höger om rubriken. Ackrediteringen gäller för Lund än så länge.
I MR-metoderna finns nu en allmän metodbeskrivning för ackrediterade metoder - denna allmänna del innehåller kapitel som måste finnas i en ackrediterad metod (har tidigare legat på I-disken).
I den allmänna metodbeskrivningen hänvisas till de respektive metodbladen för varje metod.
I de ackrediterade metoderna är också inlagt metodansvarig läkare och ssk.

/Anita Brinck


2018-03-24

Ny bild Gastro Fistel

/Piotr Gasak


2018-03-24

Ny bild Knä rutin

/Piotr Gasak


2018-01-19

Ansvariga för metodsidorna

Nu ligger det på alla undersökningar vem som är metodansvarig läkare och vem som är ansvarig rtg.ssk/BMA för metodsidan. För mer speciella undersökningar ligger det även vem som är metodansvarig rtg.ssk/BMA.

/Edward Boncina


Alla nyheter


Metodansvarig

Länkar